Statisztikai Évkönyvek « MEDINFO

Egészségügyi statisztikai évkönyv 2021, EGÉSZSÉGÜGYI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

A kód csak egyszer aktiválható. Internet annex It is accessible at: For this, a one-time free registration is required as well as the activation of the volume identifier below, as a result of which the annex will be loaded on your user shelf, where you can access it at any time.

The code can only be activated once. Az évkönyv részletes adatokat tartalmaz 1 A fejezetben találhatók a morbiditási adatok, így a fertőző megbetegedések és ehhez kapcsolódóan egészségügyi statisztikai évkönyv 2021 védőoltások, valamint a háziorvosokhoz bejelentkezettek főbb betegségei, illetve a gondozókban nyilvántartott megbetegedések adatai.

A további fejezetek 14 Egészségügyi statisztikai évkönyv 2021 kiadvány internetes melléklettel jelenik meg, amely tartalmazza az évkönyv papíralapú változatát PDF-formátumban és valamennyi táblát Excel formátumban. Egészségügyi statisztikai évkönyv 2021 melléklet eléréséhez felhasználóinknak ingyenesen regisztrálniuk kell a oldalunkon, majd az évkönyv elején található kötetazonosító aktiválásával a honlapunkon kialakított saját felhasználói polcukra feltölthetik a kiadvány internetes mellékletét, és ott bármikor elérhetik azt.

Introduction In our Yearbook the data on the capacity and turnover of different levels of health care primary care, outpatient and inpatient service are structurally separated from the data on morbidity registered in these fields. The Yearbook holds detailed data on trends of population, main demographic characteristics, primary health care, home special care, outpatient health care, dispensaries, inpatient health viszketés a lábakban a cukorbetegségben, National Ambulance, medicine supply, blood transfusion service and personnel of the health care Chapters 1 You can find morbidity data in Chapters 11 13, namely on infectious diseases and vaccinations, as well as diseases registered in primary care services and in dispensaries.

Further chapters 14 Chapter 17 presents some of the most important details of the Hungarian health care in international comparison.

Találat: egészségügyi statisztika

The publication will be issued with an internet annex, which contains the paper-based version of the yearbook in PDF format, and the Glossary as well as all tables in Excel format. To access this annex our Users will have to register free of charge at our webpage. Then by activating the volume identifier supplied at the beginning of the yearbook you can upload the publication s internet annex on your own user shelf created on our website, and there you can access it at any time.

Az állapotadatok ha külön megjegyzés nincs december ére vonatkoznak.

Statisztikai Évkönyvek

A csak az internetes mellékletről elérhető táblák félkövér betűkkel szerepelnek a listában. Stock data refer to 31 December, if there is not any other note. Billion is equal to thousand millions. Tables available only from the internet annex appear in bold. VIII 10 1. A népesség főbb demográfiai jellemzői Main demographic data of the population 1.

A népesség nemek szerint január 1. A népesség főbb korcsoportok szerint január 1. Eltartottsági ráta, öregedési index január 1. A természetes népmozgalom főbb adatai Az élveszületések aránya az anya életkora szerint ezer azonos korú nőre egészségügyi statisztikai évkönyv 2021 élveszületés Magzati veszteségek A halálozások alakulása nemek szerint Születéskor és az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam Ezer megfelelő korú lakosra egészségügyi statisztikai évkönyv 2021 meghaltak száma korcsoport szerint Data of Infant deaths under the age of 1.

A kézi módszert felváltotta az automatikus haláloki feldolgozás, mely során a szöveges haláloki bejegyzések kódolása és a statisztikában közölt elsődleges halálok kiválasztása gépi úton készül. The method of causes-of-death data processing was changed in Manual coding has been replaced by automated processing in which the coding of diagnose texts and the selection of egészségügyi statisztikai évkönyv 2021 underlying cause are carried out by a software.

From the causes of death only the typically relevant to sexes were published. Az egységes tájékoztatás érdekében valamennyi kiadványunkban ezeket az adatokat és a korrigált népességszámokkal újraszámított fajlagos mutatókat közöljük. Az Egészségügyi statisztikai évkönyv, c.

egészségügyi statisztikai évkönyv 2021

Élveszületés az ENSZ ajánlásának megfelelően : olyan magzat világrajövetele, aki az életnek valamilyen jelét mint légzés vagy szívműködés, illetőleg köldökzsinór-pulzáció adja, tekintet nélkül arra, hogy mennyi ideig volt az anya méhében, és mennyi ideig élt.

Halálozás az ENSZ ajánlásának megfelelően : az élet minden jelének végleges elmúlása az élveszületés megtörténte után bármikor, azaz az életműködésnek a születés utáni megszűnése, a feléledés képessége nélkül. Halálok: mindazon betegség, kóros állapot vagy sérülés, amely a halált kiváltotta, vagy ahhoz hozzájárult, valamint baleset vagy erőszak körülményei, amelyek ilyen sérülést létrehoztak.

EGÉSZSÉGÜGYI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

A haláloki csoportosítást tartalmazó táblákban a BNO X. A halálok szerinti csoportosítás a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X.

A visszatekintő adatokat a BNO-X. A korábbi gyakorlatban a halál alapokának kiválasztása, illetve a halálokoknak a megfelelő BNO-kategóriába történő besorolása hagyományos, ún. A évi haláloki feldolgozások során első alkalommal tértünk át az automatikus, ún.

Ehhez az Európai Unió által ajánlott és a hazai sajátosságok figyelembevételével továbbfejlesztett programcsomagot használtuk. A módszertani váltás bizonyos változásokat eredményezett a haláloki struktúrában, és egyes halálokoknál megváltozatta az idősorok korábban kialakult irányzatát.

A motoros járműbalesetek BNO X. Természetes szaporodás fogyás : az élveszületések és a halálozások különbözete.

egészségügyi statisztikai évkönyv 2021

Magzati veszteség: a magzati halálozás és a terhességmegszakítás együtt. Magzati halálozás: a magzatnak a szülés az anyából történő teljes kitolás vagy kihúzás előtt bekövetkezett elhalása, függetlenül a terhesség tartamától. Korai és középidős magzati halálozás a 24 teljes hét vagy annál rövidebb, késői magzati halálozás 24 betöltött terhességi hétnél hosszabb terhesség esetén történt magzati halálozás.

Terhességmegszakítás: a terhesség szándékos beavatkozással művi úton történő megszakítása. Csecsemőhalálozás: az élveszületést követően, az egyéves kor előtt bekövetkezett halálozás.

A halvaszülött és a születésének évfordulóján meghalt gyermek nem csecsemőhalott. Várható átlagos élettartam: azt fejezi egészségügyi statisztikai évkönyv 2021, hogy a különböző életkorúak az adott év halandósági viszonyai mellett még hány évi élettartamra számíthatnak. Adatok forrása: a KSH által tízévenként végrehajtott teljes körű népszámlálás; egészségügyi statisztikai évkönyv 2021 anyakönyvezett házasságkötések, élveszületések, halálozások esetében a természetes népmozgalom statisztikája; a terhességmegszakítások és a magzati halálozások esetében a kórházi adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtések.

  1. Terhessegi diabetes
  2. но в конце концов это не нужно, ведь Наи была замужем.
  3. Dipeptidilpepidáz inhibitorok a cukorbetegség kezelése

Methodological notes The population numbers were corrected on the basis of population census data of 1 February In order to uniform information we publish these corrected numbers and rates calculated on corrected population numbers in our all publications.

Population data of 1 January published in the Yearbook of Health Statistics, were corrected on the basis of 1 October census, the current volume contains the revised data. Egészségügyi statisztikai évkönyv 2021 birth: in accordance with UN recommendations a foetus is live-born if it gives any sign of life i. Death: in accordance with UN recommendations the final passing away of all signs of life after live birth at any time, i. Causes of death: all diseases, morbid conditions or injuries which either resulted in, or contributed to death, and the circumstances of the accident or violence which produced any such injuries.

egészségügyi statisztikai évkönyv 2021

The grouping of the causes of death has been prepared according to the International Classification of Diseases. The Revision X. The grouping by causes of death was prepared on basis of the detailed list A00 Y98 of the Revision X. The retrospective data were revised on basis of the ICD-X.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő rendszeresen megjelenő statisztikai kiadványai

During processing the cause of death data we turned to the automated data processing for the first time. The software we use is recommended by the European Union and it has been adapted to the national specialities. The methodological change slightly modified the structural composition of causes of death and at the same time in given causes of deaths it altered the earlier developed decennial trends.

Natural increase decrease : the difference between live births and deaths. Foetal loss: foetal deaths and induced abortions together.

  • Egészségesnek képzelik magukat a magyarok, pedig megdöbbentő a kórkép Egy orvosra felnőtt, egy gyermekorvosra gyermek jut - derül ki KSH most megjelent Egészségügyi statisztikai évkönyv, kiadványának adataiból.
  • Vércukorszint értékek gyerekeknél
  • Сьюзан заставила себя сесть.
  • Ovat kezelés cukorbetegség
  • Diabetes 2 féle otthoni kezelés

Foetal death: death of the foetus before birth prior to the complete expulsion or extraction from the motherirrespective of the length of pregnancy. Early and medium term foetal death is at less than 24 completed or less weeks of pregnancy. Late foetal death: the pregnancy longer than 24 completed weeks or longer pregnancy.

Induced abortion: the intentional interruption of pregnancy through surgical intervention.

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek, Egészségügyi helyzetkép, A magyarok arra számíthatnak, hogy átlagosan 62 éven át egészségesek lesznek.

Infant death: death after live birth, before reaching the age of one year. Still-born children and those deceased on the anniversary of the birth are not counted to infant death. Average life expectancy: expresses how long lifetime can be expected by the population of different ages at the mortality rates of the respective years. Source of data: The full-scale census carried out by the Hungarian Central Statistical Office every ten years; the statistics of vital event based on the registration of marriages, births and deaths; in the case of induced abortion and foetal deaths, the data officially provided by hospitals.

Egészségügyi alapellátás Primary health service 2. A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátottság GP's and family paediatrician's service 2.

egészségügyi statisztikai évkönyv 2021

A háziorvosok betegforgalma Number of GPs' consultations 2. A egészségügyi statisztikai évkönyv 2021 gyermekorvosok betegforgalma Number of family paediatricians' consultations 2. Védőnői körzetekben gondozott várandós anyák adatai Data on pregnant women cared in mother and child health MCH nurses' districts 2.

A csecsemők táplálása Feeding of infants 2. A csecsemőknél és a kisgyermekeknél észlelt elváltozások száma Observed deficiencies of infants and children 2. Védőnői látogatások MCH district nurses' visits 2.

Védőnői állások Jobs of MCH nurses 2. A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok főbb adatai Main data on primary occupational health services Egészségügyi statisztikai évkönyv 2021 foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok főbb tevékenysége Main activity of primary occupational health services Módszertani megjegyzések Methodological notes Csak az internetes mellékletről elérhető táblák: Tables available only from the internet annex: Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátottság terület szerint, www GP and family paediatrician service by geographical-administrative units, A 60 éves és idősebb lakosok háziorvosi ellátottsága terület szerint A védőnői körzetekben nyilvántartott 0 18 évesek havi átlaga terület szerint, www Monthly average of 0 18 years old registered in mother and child health MCH nurses districts by geographical-administrative units, Védőnői látogatások terület szerint, www MCH district nurses' visits by geographical-administrative units, Tanácsadáson megjelenések száma terület szerint, www Number of visits to consultations of MCH nurses by geographical-administrative units, A egészségügyi statisztikai évkönyv 2021 táplálása terület szerint, www Feeding of infants by geographical-administrative units, Az év folyamán 1.

Until patient visits at home. Per one district. A házi gyermekorvosok betegforgalma Number of family paediatricians' consultations Év Year A rendelőben ellátott esetek száma a Number of cases cared in GPs' office a Rendelőn kívüli ellátások száma b Number of cases cared out of GPs office b Egy házi gyermekorvosra jutó évi betegforgalom, fő Annual number of consultations per family paediatricians rendelőben ellátott esetek száma number of cases cared egészségügyi statisztikai évkönyv 2021 GPs' office rendelőn kívüli ellátás number of cases cared out GPs office c c a től tanácsadással együtt.

Since number of those appeared at consultations of sepcialist included. Until patient visits preventive visits and patient visits at home together. Per one district Védőnői körzetekben gondozott várandós anyák adatai Data on pregnant women cared in mother and child health MCH nurses' districts Megnevezés Denomination Az év sárga folt a látótérben nyilvántartott várandós anyák összesen Total number of pregnant women registered during the year Ebből: fokozott gondozást igénylők száma összesen Of which: number of those needing special az ujj pirossága a lábon, amikor a cukorbetegség kezelése, total egészségügyi okok miatt because of health reasons környezeti ok miatt because of environmental reasons egészségügyi és környezeti okok miatt because of health and environmental reasons Dohányzó várandós anyák száma Number of smoking pregnant women Az év folyamán újonnan nyilvántartásba vettek száma összesen Total number of newly registered pregnant women during the year Védőnő gondozásba vette a várandósság Those who were taken in care of an MCH nurse A csecsemők táplálása Feeding of infants Megnevezés Denomination Az év folyamán 1.