A diabetes mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk - PDF Free Download

Ada diabetes guidelines 2021 pdf free download

Látták: Átírás 1 A diabetes mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk Nieszner Éva, Bárdos Petra, Baranyi Éva, Préda István Annak ellenére, hogy az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség ma már jól kezelhetô, szövôdményei még ma is vezetô helyet foglalnak el a halálozási statisztikában.

My Favorite Gluten-Free Cook Books - Coeliac UK

Ennek okaként elsôsorban a hyperglykaemia következtében kialakult micro- és macroangiopathia jelentôségét hangsúlyozzák. Diabeteses anyagcserezavarban szenvedô beteg kivizsgálásakor a betegség stádiumától függetlenül ma általánosan elvárható követelmény a teljes cardiovascularis állapot felmérése, a kis- és nagyerek státusának értékelése. Ez részben a krónikus szövôdmények myocardialis infarctus, obliteratív érbetegség kiterjedésének, részben a még dinamikus paraméterek endotheldiszfunkció felmérését jelenti, amelyek alapján kialakulhat a kezelési stratégia és az egyidejûleg megkezdett primer vagy szekunder prevenció.

With the development of new diagnostic methods the cardiovascular impairment of diabetic patients is expected to be fully screened. The assessment of late complications and the incipient functional alterations in vasoregulation should also be part of the screening.

The treatment strategy, primary and secondary preventive care are also based on the screening of advanced vascular complications and simultaneously existing endothelial functional alterations. Elfogadva: augusztus LAM ;15 10 : 2 Az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség ma már jól kezelhetô, azonban a betegek életminôségét és élettartamát elsôsorban az alapbetegséggel kapcsolatos érszövôdmények befolyásolják.

Mára már igazolást insulin resistance ncbi, hogy a micro- és macroangiopathiák kialakulásában az emelkedett vércukorszintnek döntô szerepe van, és a normoglykaemia helyreállítása a szövôdmények csökkenését eredményezi mind az 1-es, mind a 2-es típusú betegségben 2, 3.

A multifaktoriális prevenció szükségessége a Steno vizsgálatot követôen vált ismertté 4. Ez hívta fel a figyelmet a szubklinikus, még nem diagnosztizált hyperglykaemia veszélyére, valamint a kis- és nagyérszövôdmények együttes elôfordulása mellett mind a kóros szénhidrátanyagcsere-állapot, mind a következményes szív- és érszövôdmények progresszív ada diabetes guidelines 2021 pdf free download 3.

Az endothelium szerepe Az endothelsejteknek meghatározó szerepük van az érfal adaptációs folyamataiban remodelling.

  1. Diabetes mellitus 1 vakcina kezelése
  2. Mi a teendő, ha a vér cukorra ugrik Hogyan írjunk egy vérvizsgálatot a cukorra When diabetes is uncontrolled, it has dire consequences for health and well-being.
  3. Cukorbetegség kezelése könyvek

A sejtmembránban található komplex receptorok révén egyaránt érzékelik a hemodinamikai és a metabolikus változásokat szenzor-transzducer-mediátor. Regulációs feladatot töltenek be az értónus, az érfali permeabilitás, a sejtnövekedés, a simaizom-proliferáció, a thrombogenesis, a koaguláció-fibrinolízis folyamatában 5.

A diabeteses kis- és nagyérszövôdmények patomechanizmusában a kóros endothelmûködés a közös kiindulási alap, amelyben kulcsfontosságú szerepet tulajdonítunk az endothelialis nitrogén-monoxid-szintáz enos csökkent aktivitásának, ezáltal a gátolt nitrogén-monoxid-kínálatnak.

Mindezek kórosan befolyásolják, a microvascularis szabályozáson túl, az akcelerált, diffúz atherogenesis folyamatát 5, 6valamint a gyakran egyidejûleg jelen lévô hypertonia és szívelégtelenség patomechanizmusát is 7, 8. A magas vércukorszint kiváltja az endothelsejtekben az adhéziós molekulák expresszióját ICAM intercelluláris adhéziós molekula-1; VCAM vascularis sejtadhéziós molekula Ennek következtében fokozódik a thrombocyták és monocyták adhéziója, és fokozódik a prokoaguláns, valamint csökken a fibrinolitikus aktivitás.

Ezek a folyamatok az atheroscleroticus plakk instabilitásához vezetnek és fokozzák a thrombogenesist 9.

respondéři (n = 35) medián (IQR)

A von Willebrand-faktor emelkedett szérumszintje független prediktorként érbetegség hiányában is jelzi a fokozottabb endothelsejt-aktivációt a diabetes mellitus mindkét típusában 9. Cukorbetegségben megfigyelhetô az intracelluláris jelátvitelben szereplô diacil-glicerol proteinkináz-c reakcióút aktivációja, amelynek következménye az ada diabetes guidelines 2021 pdf free download adaptációs készségét kontraktilitás, permeabilitás stb.

A proteinkináz enzimek anyagcsere-érzékenységének és az enos-aktivitást hogyan gyógyítsuk meg a cukorbetegség kezelését hatásának is tulajdonítható, hogy a 2-es típusú diabetes igen korai szakaszában, az inzulinrezisztencia állapotában, kimutathatók még csupán a postprandialis vércukorszint emelkedéséhez kapcsolódóan vagy már a multimetabolikus szindróma részeként a kóros endothelmûködés jelei 9.

Korábbi kísérletes munkákból számos, a diabeteses anyagcserezavarral összefüggésbe hozható patológiás érreakciót ismerünk Az elmúlt évtizedben fejlesztették ki azokat a nem invazív és invazív diagnosztikai, illetve laboratóriumi módszereket, amelyek napjainkban már a rutindiagnosztikában is elérhetôk.

Ezek segítségével nemcsak a késôi ér- és szívizom-károsodások és nem csupán cukorbetegek esetében deríthetôk fel, hanem a betegség korai stádiumára jellemzô funkcionális eltérések is kimutathatók. Ennek eredményeként egyes módszerek prognosztikai jelentôségûek, ezáltal a preventív szemléletû gondozás eszközévé válhatnak Ma már általánosan elvárható, hogy a beteg diabeteses anyagcsere-állapotának stádiumától függetlenül elvégezzük a teljes cardiovascularis állapot felmérését, amely a kialakult szervkárosodás mellett a dinamikus paraméterek endothelfunkció, -diszfunkció értékelését is jelenti.

Ezek alapján kialakulhat a kezelési stratégia és az egyidejûleg megkezdett primer vagy szekunder prevenció. Microalbuminuria A beteg diabeteses anyagcsereállapotának stádiumától függetlenül ma már általánosan elvárható a teljes cardiovascularis állapotfelmérés.

\~ 0 s~_:)0", ;1 :: ". ~

A hyperglykaemia mint az endothelfunkciót gátló tényezô, a microalbuminuria független rizikófaktora. A microalbuminuriát ezért sokáig a diabeteses vesebetegség prediktoraként értékeltük, mivel a veseszövôdmény folyamata az albumin- illetve proteinkiválasztás fokozódásával követhetô, a glomerulusfiltrációs ráta csökkenésével együtt pedig a progresszió egyes állomásait is jelöli 11, Ugyanakkor dinamikus, korai laboratóriumi paramétere az anyagcsere-állapot és az intraglomerularis filtrációs nyomás függvényében változó glomerularis endotheldiszfunkciónak.

Ezáltal a microalbuminuria a vesekárosodás klinikailag legkorábban mérhetô markere, amely megelôzi a már morfológiai eltérésekkel járó vesekárosodást. Napi mg albuminkiválasztás esetén beszélünk microalbuminuriáról. Még a microalbuminuria kialakulása elôtt megjelennek a vizeletben feltehetôen a felborult glomerularis podocytametabolizmusnak tulajdoníthatóan a podocytafragmentumok podocalyxin, podocin 13 és glomerularis eredetû fehérjék nefrin, kdaame- Nieszner Éva: A diabetes mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk 3 lyek már a fokozott cardiovascularis veszélyeztetettségre utalnak A cardiovascularis mortalitás a microalbuminuria stádiumában már 2,2-szerese, macroalbuminuria esetében 3,4-szerese, elôrehaladott veseelégtelenségben pedig 13,9-szerese a nephropathiában nem szenvedôk halálozásának.

Ezért ma a microalbuminuria a vesekárosodás jelzésén túl erôs, független elôrejelzôje mind a coronariabetegségnek, mind a cardiovascularis eredetû halálozásnak A fenti összefüggés a nem cukorbeteg populációt tekintve is elfogadott, cukorbetegségben azonban a microalbuminuria az endotheldiszfunkció érzékenyebb markere.

ada diabetes guidelines 2021 pdf free download viszketés a lábakban a cukorbetegségben

Jelenléte a major cardiovascularis események relatív rizikóját RR 1,szorosára és a kongesztív szívelégtelenség miatti kórházi kezelések számát háromszorosára növeli RR: 3,23 15elôrejelzôje a coronariabetegség okozta halálozásnak és a diabeteses betegek összmortalitásának is Azt már tudjuk, hogy 1-es típusú cukorbetegségben az anyagcsere-állapot rendezésével egyidejûleg, az intenzív és effektív inzulinkezelés eredményeként, megszüntethetô a microalbuminuria és javítható a multiplex microangiopathiás betegcsoport cardiovascularis prognózisa is A javulás következtében a cardiovascularis események prognózisa ebben a betegcsoportban hasonlóvá válhat a nem albuminuriás betegekéhez Mivel a microalbuminuria mértékébôl következtethetünk a cardiovascularis veszélyeztetettség mértékére 18nélkülözhetetlen az endotheldiszfunkció korai szûrése, különösen a betegek nagyobb részét kitevô 2-es típusú diabetes mellitusban.

A microalbuminuria a vesekárosodás jelzésén túl erôs, független elôrejelzôje mind a coronariabetegségnek, mind a cardiovascularis eredetû halálozásnak. A mikrocirkuláció és az endothelfunkció mérése Lézer-Doppler-módszer A lézer-doppler-vizsgálat során a lágy lézersugarat kibocsátó készülék a vér alakos elemeirôl a Doppler-elv alapján visszaverôdô optikai sugárnyalábot érzékeli.

Detekovali jsme pokles hodnot prefrontální kordance po 1. U nonrespondérù ke zmìnì kordance nedošlo. Hodnoty kordance a jejich vývoj bìhem léèby uvádí tabulka 3. Pokud bychom pokles kordance použili jako test odpovìdi na léèbu, je pozitivní prediktivní hodnota tohoto testu pro náš soubor 0,77 a negativní prediktivní hodnota 0,9.

A transzducer a bôr mikrocirkulációjában a hullámhoszszában és intenzitásában megváltozott fénysugár relatív fluxusváltozását közvetíti, amely az endothelmûködés függvényében, az arteriolákban és a kapillárisokban létrejött áramlásváltozást reprezentálja.

Így az endotheldiszfunkciót eredményezô kóros anyagcsereállapotok a fluxusváltozás paramétereivel jellemezhetôk 1. A vizsgált érszakaszra jellemzô a kezelés propolisz az alkohol során diabétesz nitrogén-monoxid-mediált endotheldependens, illetve a simaizomsejt-relaxáció következményeként létrejött endothelindependens értágulat dinamikája, ami konszenzus alapján elfogadott módszerekkel reprodukálható, detektálható [PORH- postocclusive reactive hyperaemia teszt, acetil-kolinprovokáció, noradrenalin iontoforézis teszt] Elôrehaladott neuropathia esetén a kóros neurotranszmisszió következményeként mind az endothelfüggô vasodilatatio, mind a vasoconstrictio károsodott lehet Tekintettel arra, hogy az endothelium által termelt mediátorok szekundumon belül már kifejtik hatásukat, a módszer egyaránt alkalmas a kóros anyagcsere-állapotok endothelre kifejtett hatásának dinamikus tesztvizsgálatára és a krónikus defektállapotok regisztrálására.

Pletizmográfia F0 Az alkar-pletizmográfiás mérések során számítógép segítségével, az R-hullámhoz korrigálva, intravasalis vérnyomásméréssel kiegészítve mérjük, illetve számoljuk a végtagi ér ellenállását. Kettôs vénás leszorítás alkalmazásával ada diabetes guidelines 2021 pdf free download a kéz keringését, valamint az arteriovenosus söntáramlást. Az adott érszakasz ellenállásának változásáról a mért áramlásérték- és volumenváltozások, illetve a vérnyomásértékek aránya ad információt Ennek hátterében a diabeteses anyagcserezavar következtében csökkent enosaktivitás áll, de megfigyelhetô a TNF-α- tumornekrózis-faktor és von Willebrand-faktor emelkedett szintje mellett az endothel mûködését szintén befolyásoló gyulladásos citokinek IL-6, ILβaz adhéziós molekulák ICAM, VCAM-1 hatása is.

A nem invazív vizsgálómódszerekkel a mikrocirkulációról nyerhetô, jól reprodukálható eredmények szoros korrelációt mutatnak a cardiovascularis rizikófaktorokkal 23a diabetest kísérô obesitással, hypertoniával, de már a diabetest megelôzô inzulinrezisztencia állapotával is A mikrocirkuláció diffúz károsodásának ismételt bizonyítéka, hogy a végtagi kiserek szintjén kimutatott perfúziókárosodás mellett, 2-es típusú cukorbetegségben, egyidejûleg egyéb szervek endotheljében is detektálható szignifikáns áramláscsökkenés A mikrocirkulációban megfigyelhetô fokozott rezisztenciakészséget befolyásolja az érfalban a hyperglykaemia kiváltotta simaizom-diszfunkció is 25, Ma a periférián észlelt, a coronariaáramlással és a hypertoniával korrelációt mutató endotheldiszfunkciónak cardiovascularis prognosztikus jelentôséget tulajdonítunk.

A középnagy artériák ultrahangvizsgálata 2. ÁBRA Az arteria carotisok ábrázolása ultrahangvizsgálattal. Szûkületet okozó, lágy morfológiát mutató plakk nyíl az arteria carotis interna kezdeti szakaszában ACC: arteria carotis communis; ACE: arteria carotis externa; ACI: arteria carotis interna A cukorbetegek várható élettartama mintegy nyolc évvel kevesebb, mint az egészséges anyagcseréjû populációé Tekintettel az ultrahang-diagnosztika széles körû ismertségére, ennek metodikai leírásától eltekintünk.

A perifériás obliteratív érbetegségek kialakulásának ada diabetes guidelines 2021 pdf free download férfiaknál háromszor, nôknél kilencszer gyakoribb, mint a nem diabeteseseknél A Bruneck tanulmányban ben a carotisartériák érintettségét férfiaknál és nôknél egyaránt ötször gyakrabban figyelték meg, mint a nem cukorbetegek esetében. Ez is hangsúlyozza a muscularis típusú artériák diabetesben megfigyelt károsodásának rendkívüli jelentôségét Noha ismert tény, hogy a cukorbetegség fennálltával és az életkor elôrehaladtával különösen, ha egyidejûleg neuropathia is fennáll szignifikánsan gyakrabban alakul ki perifériás érbetegség, az Amerikai Diabetes Társaság American Diabetes Association ADA as konszenzusában megfogalmazták, hogy e betegség diagnosztikája még nem ada diabetes guidelines 2021 pdf free download.

Ennek az az oka, hogy a döntôen az alsó végtagokra lokalizálódó, perifériás érbetegség klinikailag gyakran atípusos vagy tünetszegény, emiatt az esetek jelentôs részében csak akkor észleljük a kritikus végtagi ischaemiát, amikor már amputálni kell a végtagot 29, A carotisartériák ultrahangvizsgálata ma már szûrôvizsgálat, és segítségével megítélhetjük a plakkok morfológiáját és a szûkületek mértékét 2.

A szûkület mértéke és a cukorbetegség idôtartama, valamint az elszenvedett stroke súlyossága között azonban nincs összefüggés Az arteria carotisok falában a fokozott intima-media Nieszner Éva: A diabetes mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk 5 3.

ada diabetes guidelines 2021 pdf free download fogak és cukorbetegség kezelése

ÁBRA A coronariaáramlás vizsgálata transoesophagealis echovizsgálat során alkalmazott dipiridamolteszttel. Nyugalomban V 0majd dipiridamol hatására a negyedik percben V 4 mért áramlási sebesség tájékoztat a coronariaáramlás rezervkapacitásáról.

Mindkét nemben, egyéb rizikófaktoroktól független módon, fokozott veszélyeztetettséget jelent az ischaemiás szívbetegség RR: férfiaknál 1,17, nôknél 1,38 és agyi történések kialakulása tekintetében Nôknél a magas vérnyomással, férfiaknál a vesebetegséggel mutat szoros korrelációt Az arteria carotis érintettségének indirekt jele diabetes mellitusban, ha a transcranialis Doppler-vizsgálat során csökkent áramlási sebességet, valamint megnövekedett Fourier-féle pulzatilis indexet mérünk az arteria cerebri mediában.

2021 American Diabetes Association Guidelines

A kóros vazoreguláció az arteria carotisokban is, a diabetes típusától függetlenül, az endothelfüggô mechanizmusok károsodását jelenti; a károsodás mértéke a hyperglykaemia súlyossági fokával, a diabeteses anyagcserezavart kísérô egyéb rizikófaktorokkal és már az ezeket megelôzô inzulinrezisztenciával is korrelációt mutat 34 Az alsó végtag artériáinak morfológiai elváltozásait az invazív angiográfiával jeleníthetjük meg. Hasonló kaliberû ereken végezhetünk nem invazív ada diabetes guidelines 2021 pdf free download vizsgálatot is.

Például az alkaron az arteria brachialis kétdimenziós ultrahangvizsgálata során kvalitatív és kvantitatív vagy gyógyszeresen érzékenyített tesztvizsgálatokkal értékelhetjük a vazomotorfunkciót PORH. Az érátmérôk, az áramlási sebesség változásai, illetve a vasodilatatiós kapacitás csökkenése utalnak a funkcionális károsodásra A transoesophagealis echokardiográfia mint újabb nem invazív vizsgálómódszer segítségével lehetôvé vált a koszorúerek fôtörzs, LAD és jobb coronaria kétdimenziós ábrázolása, és a pulzatilis Doppler alkalmazásával mérni tudjuk a vér áramlási sebességét.

Ezzel a módszerrel nemcsak a kóros anyagcsere-állapotok hyperglykaemia, hypercholesterinaemia, inzulinrezisztenciahanem az alkalmazott terápiák orális antidiabetikumok, inzulin, antihipertenzív szerek coronaria-vérátáramlásra kifejtett hatása is értékelhetõvé vált, bár még nem rutinszerûen 3.

A diabetes mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk

A diabetesben gyors progressziójú, diffúz coronariabetegség kimutatására ma már rutinszerûen alkalmazzák az arteria carotisok töltésével együtt a kontrasztanyagos, invazív koronarográfiás vizsgálatot. Speciális morfológiai kérdések esetén segítséget nyújthat az invazív vizsgálat kiegészítéseként alkalmazott intravascularis ultrahang IVUS.

A katéter segítségével az intravasalis térbe juttatott transzducerrel 30 MHz rotációs mozgást végezve az ultrahangvizsgálat fizikai törvényein alapuló képet nyerhetünk az érfalak struktúrájáról. Ily módon ábrázolható az artériák jellegzetes felépítése elasztikus, muscularis típusúilletve a patológiás érstruktúra, az atherosclerosis jegyei, a plakk morfológiája 4. A hasi erek érintettsége is figyelmet érdemel cukorbetegségben a hypertonia jelentôs arányú elôfordulása miatt.

A cukorbetegség kardiológiai szövôdményei és diagnózisuk A cukorbetegeknél gyakran lépnek fel coronariatörténések, és mivel náluk a diffúz érbetegség miatt a perkután intervenciók eredményei szerényebbek, a betegek életkilátásait elsôsorban a myocardialis infarctus okozta halálozás determinálja A kétórás postprandialis vércukorérték mutatja a legszorosabb összefüggést ada diabetes guidelines 2021 pdf free download cardiovascularis végpontokkal, azonban a hyperglykaemia minden formájában fokozott cardiovascularis rizikóval kell számolni Míg 1-es típusú cukorbetegségben a tartósan fennálló anyagcserezavar késôi kísérôbetegségeként észleljük, addig 2-es típusú diabetesben, a diffúz endothelkárosodás következtében, a coronariabetegség már jelen lehet az egyértelmû hyperglykaemia észlelése elôtt, az inzulinrezisztencia idôszakában 33, A mortalitást tekintve a diabeteses anyagcserezavar önmagában ugyanakkora epidemiológiai jelentôségû rizikófaktor, mint egészséges anyagcseréjû populációban LAM ;15 10 : 6 4.

ÁBRA Invazív diagnosztika: koronarográfia és intravascularis ultrahang alkalmazása; a ép fõtörzs, minimális félhold alakú plakkal; b ép ramus descendens anterior coronarogram mellett az IVUS jelentõs kiterjedésû, félhold alakú plakkot igazol; c a lument jelentõsen beszûkítõ körkörös plakk a a IVUS: intravascularis ultrahangvizsgálat b az elszenvedett myocardialis infarctus 37, Ezért cukorbetegként myocardialis infarctust elszenvedni halmozott veszélyeztetettséget jelent.

Ezen betegek halálozási aránya a myocardialis infarctus akut fázisában és hosszú távon is nagyobb, mint az egészséges embereké A túlélési kilátások megítélésében a bal kamra szisztolés funkciója és a fehérjeürítés mértéke a vizeletben talán a terhelési kapacitás megítélésénél is fontosabb prognosztikai tényezô.

Diabetes pdf

További diagnosztikai nehézséget jelent a cardiovascularis betegségek sorában a részben a cardialis autonóm neuropathiával összefüggô tünetmentes silent ischaemia kimutatása.

A DIAB tanulmány keretében ben vizsgálták, hogy van-e összefüggés a középnagy artériák érintettsége és a myocardialis történések kialakulása között. Akut myocardialis infarctus gyakori szövôdménye a szívelégtelenség, amely gyakran már a meglévô diasztolés diszfunkcióra épülô szisztolés dekompenzáció következménye. Hátterében az epicardialis erekben az emelkedett vércukor- vérzsír- és tenzióértékek következtében kialakult diffúz atherosclerosis, a mikrocirkulációs adaptációkészség hiánya és a diabeteses eredetû cardialis autonóm neuropathia áll.

Patofiziológiáját tekintve jelentôs, hogy a szívizomsejt metabolikus zavara következtében csökken a miozin-atp-áz aktivitása, fokozódik a kóros intracelluláris kalcium-anyagcsere mellett a myocyták, az endothelsejtek és a fibroblastok apoptózisa. A Framingham tanulmányban a szívelégtelenség kettô ötször gyakrabban a fiatal korosztályban még magasabb ada diabetes guidelines 2021 pdf free download fordult elô a cukorbetegek között a nem diabetesesekkel összehasonlítva.

Az echokardiográfiás vizsgálat során az es évekig a diabetesben gyakori coronariabetegség és az ezt kísérô hypertonia együttes következményének tulajdonított átstruktúrálódás remodelling jegyeit keresték és dokumentálták. A diabeteses betegek többségében a bal kamrai dilatáció, vagy a megtartott üregi méretek mellett is kimutatható regionális falmozgászavar került leírásra. A Doppler-módszerrel lehetôvé vált a gyakran izolált diasztolés diszfunkció értékelése.

Az echokardiográfia azonban ebben az idôben nem tudott választ adni arra, hogy a kóros relaxáció önálló vagy az anyagcserezavar következményeként kialakult kóros funkciózavar-e, netán az anyagcserezavar következtében gyakran elôforduló és gyors progressziót mutató társult szövôdményekkel ischaemiás szívbetegség, hypertonia kapcsolatos eltérés. A már szövettani jellegzetességekkel is alátámasztott diabeteses szív echokardiográfiás jellemzôi: a más okkal nem magyarázható diasztolés relaxációs, illetve compliance-károsodás, coronaria-rezervkapacitás-csökkenésvalamint szisztolés diszfunkció falmozgászavar, circumferenciális roströvidülés, ejekciósfrakciócsökkenés és a stressz alatt mérhetô, kórosan fokozott regionális szisztolés mûködés.

ada diabetes guidelines 2021 pdf free download cukorbetegség második típusú kezelés diéta

Ennek diagnosztizálására a szöveti Doppler- TDI: tissue Doppler imaging vizsgálatot tartjuk a legkorszerûbb módszernek. Segítségével képet nyerhetünk a subendocardium és a kamrafal középsô rétegének differenciált igénybevételérôl, a nyugalomban csökkent diasztolés és szisztolés sebességrôl, dipiridamollal vagy dobutaminnal érzékenyítve a diabeteses szív károsodott funkcionális rezervkapacitásáról Diabetes mellitusban a myocardium funkcionális eltérései az anyagcserezavar laboratóriumi jellemzôivel szoros korrelációt mutat- b c c Nieszner Éva: A diabetes mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk 7 nak.

Diabeteses cardiomyopathiában döntôen a szívizom strukturális elváltozásai kollagén- illetve lipiddepozitumok, csökkent aktomiozin- és miozin-atp-ázaktivitás és az endotheldiszfunkció következtében kialakuló mikrocirkulációs zavarok felelnek a diasztolés szívelégtelenség kialakulásáért.

A sokszor még csak izolált formában jelen lévô, panaszt nem okozó diasztolés diszfunkció a közös patomechanizmusból következôen már microalbuminuriával társul. A cukorbetegségben megfigyelhetô nagy mortalitásnak nemcsak a magas vérnyomás és a szívelégtelenség az oka, hanem szerepet tulajdonítanak a fokozott neurohumoralis aktivációnak RAAS: renin-angiotenzinaldoszteron rendszer és a myocardium adaptációs készségét tovább csökkentô kóros génexpressziónak [ANP pitvari natriuretikus peptid szintjének fokozódása] is.

Az ismert coronariabetegség, a hypertonia és a lezajlott myocardialis infarctus jelentôs rizikótényezôk nemcsak a diasztolés, hanem a szisztolés szívelégtelenség kialakulása szempontjából is, és a rizikót fokozza a kor elôrehaladása, a cukorbetegség fennállásának tartama és az ada diabetes guidelines 2021 pdf free download.

Radionuklid ventrikulográfiával is diagnosztizálható a károsodott bal kamrai telôdés: szignifikánsan meghosszabbodott telôdési idô mellett mérsékelt végdiasztolés volumen figyelhetô meg, miközben fokozódik a bal kamra munkavégzése.

Szoros összefüggés észlelhetô a diasztolés idôindexek, valamint a kóros autonóm neuropathia tesztértékei között Az ACC American College of Cardiology és az AHA American Heart Association ajánlásában a cardialis dekompenzáció kialakulását tekintve a cukorbetegek, még kifogástalan terápiavezetés mellett is, mint az egyik legveszélyeztetettebb betegcsoport szerepelnek Az Amerikai Diabetes Társaság az ischaemia mértékének és a kamrafunkció minôségének megítélésére az echokardiográfia mellett a standard treadmillterheléses járószõnyeg vizsgálat elvégzését is javasolja ismert ada diabetes guidelines 2021 pdf free download és perifériás érbetegség, minor repolarizációs ST-T eltérések, kettô vagy több rizikófaktor esetén.

My Favorite Gluten-Free Cook Books - Coeliac UK - PDF dokumentum

A stresszperfúziós vizsgálat indikációja akkor áll fenn, ha a nyugalmi EKG-n ischaemiára vagy lezajlott myocardialis infarctusra utaló jelek láthatók 30, A SPECT- single photon emission computer tomography vizsgálat során a stressznek a myocardium perfúziójára gyakorolt hatását, következményeit ábrázolhatjuk a kerékpár-ergometria vagy a treadmillterhelés, illetve a gyógyszerrel adenozin, dipiridamol, dobutamin érzékenyített terheléses vizsgálatnál alkalmazott izotópok tallium: Tl ; technécium: Tc 99 segítségével.

Noha a SPECT-vizsgálat, a terheléses vizsgálatokkal ellentétben, nem szolgáltat mennyiségi adatokat, de az egyes myocardiumrégiók relatív vérátáramlásának és egymáshoz viszonyított életképességének ábrázolása a túlélés szempontjából igen informatív A PET- positron emission tomography vizsgálattal megítélhetô a revascularisatio várható sikeressége azáltal, hogy a coronariák átjárhatósága mellett a szívizomsejtek életképességérôl is kapunk információt A radioaktív norepinefrin-analóg aktív sejtbe ada diabetes guidelines 2021 pdf free download ábrázolhatóvá váltak a szimpatikus innerváció cardialis preszinaptikus idegvégzôdései.

Az IMIBG- Imetaiodobenzilguanidin izotópdiagnosztika segítségével a hagyományos módszereknél lényegesen érzékenyebben és jóval korábban jelezhetô a myocardium szimpatikus beidegzésének károsodása diszinnerváció. Ezzel a metodikával dokumentálhatóvá vált a szimpatikus diszinnerváció pontos ada diabetes guidelines 2021 pdf free download, a beidegzés heterogenitása, megjelenésének idôpontja és progressziója is, szemben a hagyományos nem invazív cardialis reflextesztekkel és a 24 órás heartrate-variability vizsgálattal, mint indirekt módszerekkel.

Összegzés A klinikai diagnosztikában ha még nem is általánosan ma már rendelkezésünkre állnak azok a módszerek, amelyekkel felmérhetjük ada diabetes guidelines 2021 pdf free download cukorbetegségben szenvedôk cardiovascularis állapotát a kezdeti funkcionális eltérésektôl a súlyos végstádiumig.

A korai, még reverzíbilis endothelkárosodások felderítésére irányuló szûrôvizsgálatokkal, ada diabetes guidelines 2021 pdf free download szövôdmények korai kezelésével, a kívánatos primer és a hatékony szekunder prevenció eszközeivel élve lehetôség nyílt a diabeteses betegek cardiovascularis prognózisának eredményes alakítására.

Fonesca VA. Risk faktors of coronary heart disease in diabetes. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progresson of long term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. Intensive blood glucose control with sulfonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes UKPDS